ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา, เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา, นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

Untitled-2