ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา, เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา, นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Untitled-2