ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)ตำแหน่ง พนักงานบริการ เจ้าพนักงานธุรการ นักสังคมสงเคราะห์

Untitled-2