ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา, นักจิตวิทยา 1 อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Untitled-2