ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 1 อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Untitled-2