ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้