ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ