ประกาศสถาบันสุขภาพจิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 ลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานธุรการ