ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบริการ และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้