ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป พนักงานบริการ ผู้ช่วยเหลือคนไข้