กิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะบุคลากร ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ภายในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยในงานครั้งนี้มี หน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ เข้าวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะ ตามลำดับ

วันที่11พฤศจิกายน 2560 น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเสริมพลังสุขภาพจิตป้องกันโรคซึมเศร้า ประจำปี 2560 และงานประดิษฐานพระพุทธเมตตาปฏิมากร พระพุทธรูปประจำสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล นพ.ณัฐกร จำปาทอง พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง นพ.ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม ผอ.นันทาวดี วรสุวัส บุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อสม. ทีมผู้ใหญ่บ้าน หมู่15 ญาติธรรม วัดเกาะทองและเครือข่ายสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้