ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น