แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1

 1. แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1 พยัญชนะไทย ก-ฮ (66 downloads)
 2. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ แอะ (47 downloads)
 3. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อา (43 downloads)
 4. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อิ (37 downloads)
 5. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อี (35 downloads)
 6. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอ (37 downloads)
 7. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอะ (37 downloads)
 8. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอีย (33 downloads)
 9. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอียะ (36 downloads)
 10. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระแอ (38 downloads)
 11. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระอะ (42 downloads)