แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1

 1. แบบฝึกทักษะการอ่าน ระดับ 1 พยัญชนะไทย ก-ฮ | file size: 2 MB (50 downloads)
 2. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ แอะ | file size: 679 KB (38 downloads)
 3. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อา | file size: 600 KB (35 downloads)
 4. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อิ | file size: 626 KB (32 downloads)
 5. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระ อี | file size: 650 KB (29 downloads)
 6. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอ | file size: 656 KB (29 downloads)
 7. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอะ | file size: 653 KB (31 downloads)
 8. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอีย | file size: 800 KB (26 downloads)
 9. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระเอียะ | file size: 776 KB (30 downloads)
 10. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระแอ | file size: 889 KB (31 downloads)
 11. แบบฝึกทักษะการอ่านคำ ระดับ 1 สระอะ | file size: 643 KB (37 downloads)